Προπτυχιακά Μαθήματα

Applied Didactics of Media Education (Internship) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ. Στόχος του μαθήματος...
Distance Education and Lifelong Learning in LMS Environment  (Moodle) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση  συστημάτων τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζει...
Pedagogical uses of the Cinema, Reportage, Documentaries  and the Internet in the educational process - Media Literacy Περιεχόμενο μαθήματος: Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου...
DESIGN AND CREATION OF DIGITAL MATERIAL FOR E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα οι φοιτητές ασκούνται στις απαραίτητες διαδικασίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την...
Περιεχόμενο μαθήματος : Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι...
Προϊόντα: 1 - 5 από 5

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr