Προπτυχιακά Μαθήματα

Περιεχόμενο μαθήματος : Στο μάθημα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο οι τομείς και οι βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης, οι βασικές θεωρίες κοινωνικοποίησης, τα μοντέλα της αγωγής, οι...
Η Παιδαγωγική των Μέσων ως επιστημονικού κλάδου περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους ο ρόλος των Mέσων αποκτά παιδαγωγική αξία για την ανάπτυξη του ανθρώπου, την αγωγή, την μάθηση καθώς...
Το μάθημα εστιάζει στον ρόλο των ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που έχει διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται, είναι πως μπορούν να αξιοποιηθούν οι...
Περιεχόμενο μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή και πρώτη γνωριμία με την Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και ειδικότερα την την Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την...
Applied Didactics of Media Education (Internship) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα της πρακτικής άσκησης παρέχεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης άσκησης των φοιτητών ΕΣΠΑ. Στόχος του μαθήματος...
Distance Education and Lifelong Learning in LMS Environment  (Moodle) Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα αυτό εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση  συστημάτων τηλεκπαίδευσης και παρουσιάζει...
DESIGN AND CREATION OF DIGITAL MATERIAL FOR E-LEARNING AND DISTANCE EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος: Στο μάθημα οι φοιτητές ασκούνται στις απαραίτητες διαδικασίες για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την...
Προϊόντα: 1 - 7 από 7

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr