Bιβλία

Σοφός, Α. (2020). Πρακτικές Διδασκαλίας για τη Διαπολιτισμική Αγωγή με τη Χρήση Νέων Μέσων. Αθήνα: Γρηγόρης   Πρακτικές διδασκαλίας για τη διαπολιτισμική αγωγή...
Σοφός, Α., Κοσμίδου Χρ. (2020). Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία. Γρηγόρης: Αθήνα. Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως...
Το συλλογικό αυτό έργο έχει σημείο αναφοράς τις εισηγήσεις του Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει το οποίο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στις 23 και 24 Ιουνίου...
Συνδεσμος προς το βιβλίο Σχεδιάζοντας σενάρια διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών Ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού στο πλαίσιο της μεντορείας Συγγραφέας: ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ   Το βιβλίο αυτό ξεκινά από την...
Πληροφορίες Τίτλου   Τίτλος:  ONLINE ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υπότιτλος:  ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Συγγραφείς: ΣΟΦΟΣ, ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ Κριτικός...
2015 Παιδαγωγικά Ρέυματα στο Αιγαίο- Θεματικό Τεύχος "Εκπαίδευση και Διαδίκτυο: Σύγχρονες τάσεις, προβληματισμοί, προσεγγίσεις και πρακτικές" Το 8ο τεύχος του περιοδικού αποτελεί θεματική έκδοση με τίτλο: «Εκπαίδευση και Διαδίκτυο: Σύγχρονες τάσεις, προβληματισμοί, προσεγγίσεις και πρακτικές». Το...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. Τα άρθρα του τόμου κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ενότητες γνωστικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται: α) με θεωρητικές προσεγγίσεις που διαμορφώνονται στον παιδαγωγικό διάλογο «Νέα Μέσα και Παιδαγωγικά Ζητήματα», β) με την αξιοποίηση των τριτογενών μέσων «κλασικά Μέσα...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο Αυτό το έγκυρο πανεπιστημιακό βιβλίο έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στο πλαίσιο τη 7η έκδοσή του στη Γερμανική γλώσσα επικαιροποιήθηκε ως προ το περιεχόμενό του σύμφωνα με τι εξελίξει του επιστημονικού διαλόγου. Είναι σημαντικό για τι εξετάσει όλων των κατευθύνσεων...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο (γερμανική έκδοση). In diesem Buch verbinden wir medienorientierte Theorieansätze und Modelle mit Handlungskonzepten und Beispielen aus der Praxis. Wir schließen dabei alle Medien ein, legen aber den Akzent auf die aktuellen interaktiven elektronischen Medien. “Erfolgreich“...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. Σε αυτό το βιβλίο συνδυάζουμε θεωρητικές προσεγγίσεις με συλλήψεις δράσης και παραδείγματα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συμπεριλαμβάνουμε όλα τα Μέσα, προσεγγίζουμε τη διδασκαλία με τα Μέσα πραγματιστικά, γι' αυτό μιλάμε και για "σύζευξη των Μέσων", αλλά παράλληλα...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. Κανένας άλλος τομέας στην κοινωνία δε γνώρισε τις τελευταίες δεκαετίες τόσο μεγάλη ανάπτυξη, όπως το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα, 360 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ εκτιμάται ότι το Google...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. (Έκδοση στα πολωνικά) Rewolucja technologiczna, zalew medialnej informacji, globalizacja i rozwój Internetu sprawiają, że edukacja i pedagogika stają przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Kształtowanie postaw i zachowań młodego człowieka w kontekście rewolucji informatycznej...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο.  Στην παρούσα έκδοση το ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως οργανωτικού πλαισίου για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων περιβαλλόντων μάθησης, καθώς επίσης και ως καινοτόμων διδακτικών εργαλείων σε όλο το φάσμα των επιστημών της...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. Όπως ο 19ος αιώνας ήταν η εποχή της παράδοσης και της συγκρότησης της επιστημονικής γνώσης και ο 20ός της λειτουργικότητας, της θεμελίωσης και της σταθεροποίησης της γνώσης σε επιστημονικούς κλάδους, έτσι ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την επικοινωνία και πιο...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. (γερμανική έκδοση) Wie wird Wissen mit Hilfe Neuer Medien sinnvoll erarbeitet? Welche Medienkompetenz brauchen Kinder, welche brauchen Erwachsene? Kron und Sofos gehen diesen Fragen nach, die in einer medial geprägten Gesellschaft aktueller und drängender denn je...
Σύνδεσμος προς το βιβλίο. Neue Medien in der pädagogischen Kontroverse. Für Friedrich W. Kron Broschiert – September 2001, von Christian Beck (Herausgeber), Alivisos Sofos (Herausgeber)

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr