Διδακτορικές Διατριβές

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος «Ψηφιακός γραμματισμός και  ψηφιακό χάσμα πρακτικές πρακτικοβιωματικού και σχολικού μιντιακού γραμματισμού.». Η έρευνα εστιάζει στο ρόλο του τεχνολογικού γραμματισμού στη βελτιστοποίηση του σχολικού γραμματισμού, στο ψηφιακό χάσμα ως έκφραση κοινωνικής,...
Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη τάξεων που εφαρμόζουν πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή. Πρόκειται για τάξεις στις οποίες όλοι οι μαθητές έχουν τον δικό τους προσωπικό φορητό υπολογιστή, ο οποίος περιλαμβάνει τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή, εκπαιδευτικά και άλλα λογισμικά, ψηφιακά τετράδια...
Η διδακτορική διατριβή, αποτελεί ερευνητική προσπάθεια η οποία εστιάζει στην προετοιμασία των φοιτητών/τριων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά την πρακτική τους άσκηση στο σχολείο, εκτεινόμενη σε δύο διαστάσεις: (α) την παιδαγωγική διάσταση, η οποία...

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr