Καινοτομία Online Δια βίου Εκπαίδευση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει εξ αποστάσεως και ασύγχρονο μοριοδοτούμενο ετήσιο 9μηνο (408 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα “Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη...
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της σεξουαλικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία αρχικά εξετάζονται μέσα από ιστορική αναδρομή οι χρονικοί σταθμοί που εισήχθησαν μαθήματα με αναφορές στη σωματική διάπλαση του ατόμου, καθώς και οι κοινωνικές αλλαγές...
Σκοπός του Δια Βίου Προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων» είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο...
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπηρεσιών Web 2.0. Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στις βασικές έννοιες γύρω από το Web 2.0, τις κατηγορίες των...
Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδων χωρίς προαπαιτούμενη γνώση προγραμματισμού ή άλλων δεξιοτήτων σχεδιασμού με χρήση του WordPress. Το...
Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους, πρωτίστως τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων διδακτικών εκπαιδευτικών σεναρίων με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και...
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στην επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, οριοθετώντας την από την ψηφιακή πραγματικότητα.  Αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό και τις συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα στις...
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ο εκπαιδευτικός τομέας ως μοχλός επιχειρηματικότητας» παρουσιάζονται και να αναλύονται τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής επιχειρηματικής ιδέας. Η ενότητα περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία:...
Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα παρέχει στους/στις επιμορφούμενους/ες τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός E-Shop (Ηλεκτρονικού Καταστήματος) με τη χρήση του PrestaShop, χωρίς προαπαιτούμενες τεχνικές γνώσεις ή γνώσεις...
Σε μια εποχή ραγδαίας και ριζικής αλλαγής, με μεταμορφωτική δύναμη, ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης, η ανάπτυξη επαγγελματικών κοινοτήτων όπου η μάθηση ορίζεται και λειτουργεί με βάση τη συμμετοχή ως ένα εξελισσόμενο και συνεχώς ανανεώσιμο σύνολο...
Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξ αποστάσεως, θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων σχετικά: με τη δομή, το περιεχόμενο, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική αξιοποίηση...

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr