Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν...
Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του...
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφια- κό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή...
Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα- τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί...
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης: Σοφός Αλιβίζος  
Περιεχόμενο μαθήματος: Με δεδομένο ότι η ένταξή των νέων Μέσων στην εκπαίδευση και η θεσμική κατοχύρωση του μιντιακού γραμματισμού και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα και οι...
METHODOLOGY OF CREATING DIGITAL EDUCATIONAL MATERIAL FOR FACE TO FACE AND DISTANCE SCHOOL EDUCATION Περιεχόμενο μαθήματος Το προσφερόμενο μαθησιακό αντικείμενο που μπορεί να επιλεχθεί από φοιτητές...
Προϊόντα: 1 - 8 από 8

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr