Δια Βιου Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Online Μαθημάτων

2012-10-09 09:26

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων» είναι να παρέχει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες πάνω στην διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης περιεχομένου για ηλεκτρονικά μαθήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρθρωτή δόμηση για να παρέχει ευελιξία στους/στις επιμορφούμενους/ες, οι οποίοι/ες μπορούν να επιλέξουν ένα Θεματικό Κύκλο ή το σύνολο του προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://e-epimorfosi.aegean.gr/distlearn-program-home

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr