ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ VIRTUALSCHOOL

2012-10-12 08:39
  1. http://www.wested.org/online_pubs/virtualschools.pdf (a study of virtual school  in the United States )
  2. Clark, T. (2000). Virtual High Schools: State of the States. A Study of Virtual High School Planning and Operation in the United States. U.S.A.: Center for the Application of Information Technologies. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : http://www.imsa.edu/programs/ivhs/pdfs/stateofstates.pdf (27/12/2011).
  3. Clark, T. (2001). Virtual Schools : Trends and Issues. A Study of Virtual Schools in the United States. U.S.A.: WestEd. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο : http://www.wested.org/online_pubs/virtualschools.pdf (27/12/2011).

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr