Πρακτικές Ασκήσεις Β'

2012-10-08 14:43

Την Τρίτη δεν θα πραγματοποιηθούν οι Πρακτικές Ασκήσεις λόγω αναστολής της λειτουργίας του πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου.

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr