Έρευνες

Σε αυτήν την περιοχή μπορείτε να βρείτε ερευνητικές δράσεις και προγράμματα που αναφέρονται στην Παιδαγωγική και τη Διδακτική των Μέσων:

Επαφή

Λοΐζος Σοφός, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
25 Μαρτίου 1
Κτίριο Κάμειρος, Γ΄όροφος
85100 Ρόδος
22410 99224
6948183076
Skype: lsofos
lsofos@aegean.gr